تاپ فرش سیب

یکی از نوشیدنی‌هایی که یه مدت، زیاد می‌خوردم، تاپ فرش سیب بود.

خوب بود، دوسش داشتم. ۷۰۰-۸۰۰ تومنم بود، گازم داشت.

مزه‌ سیب می‌داد.

++++

گوگل خوب است.